Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 14, VÄSTRA BOSTÄLLSHUSET (LÅNGA RADEN)

 Byggnad - Beskrivning

VÄSTRA BOSTÄLLSHUSET (LÅNGA RADEN) (akt.)
Historik
Huset vid Långa raden har haft olika benämningar genom tiderna: barackerna, Drabanthusen, Amiralitetshusen eller Generalshusen. Under 1800-talet fick de benämningen Västra och Östra boställshusen.
De två husen uppfördes 1699 efter ritningar av Nicodemus Tessin d y, då Karl XII ville flytta sina drabanter från Arboga och Köping till Skeppsholmen. Tegel från bl a slottsruinerna i Nyköping, Eskilstuna och Svartsjö användes. Under 1700-talets första decennier inkvarterades pestsmittade i byggnaderna. Efter reparationsarbeten 1720 användes husen under några år som sjukhus för från Ryssland hemvändande soldater. Sedermera togs de i bruk av skepps- och galäreskadern. Västra huset byggdes om till administrationslokaler 1958-59.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X