Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 7, TYGHUSET (ÖSTASIATISKA MUSEET)

 Byggnad - Beskrivning

TYGHUSET (ÖSTASIATISKA MUSEET) (akt.)
Historik
På tyghusets plats låt tidigare en repslagarbana, som brann 1697. 1699 bestämde Karl XII att baracker och stall skulle uppföras för hans drabanter på Skeppsholmen. Som stall skulle resterna av den brunna repslagarbanan användas. Byggnadsarbetena leddes av Nicodemus Tessin d y och 1704 var inredningsarbetena i huvudsak färdiga. Huset användes dock aldrig som stall utan inrättades istället 1724-28 till tyghus (förråd). 1731 lär huset tillfälligt ha använts som lejonkula.
Ombyggnader skedde på 1740-talet efter förslag av J E Carlberg och på 1850-talet då en våning påbyggdes efter ritningar av G A Blom. Ytterligare en våning påbyggdes 1916 på den norra delen. Norra delen av tyghuset byggdes 1963 om för Östasiatiska museet efter ritningar av P O Olsson.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X