Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM GRÅMUNKEHOLMEN 3 - husnr 2, ÖSTRA GYMNASIEHUSET

 Byggnad - Beskrivning

ÖSTRA GYMNASIEHUSET (akt.)
Historik
Det östra huset (Kurckska palatset) omfattar rester av det medeltida gråmunkeklostret. I bottenvåningens kryssvälvda rum finns kalkmålningar från 1400-talet.
På 1640-talet byggdes huset om sedan det förvärvats av Johan Baners arvingar. 1669 inköptes det av Gustaf Kurck vars släkt ägde huset till 1689.
Huset tillbyggdes 1758 och användes av Riddarholmskyrkans församling som kyrkoherdeboställe.
Sedan församlingen upplöstes byggdes huset om 1814 för Stockholms Stor- eller Katedralskola fr o m 1821 kallad Stockholms Gymnasium.
1846-54 byggdes båda husen om för gymnasiet efter ritningar av J F Åbom. Husen förenades med gången som välver sig över Gymnasiegränd.
Byggnaden inreddes 1948 för riksrevisionsverket.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
Statens Fastighetsverk, http://www.sfv.se/