Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM FÅGELBÄRSTRÄDET 13 - husnr 1, SVEN MARKELIUS KOLLEKTIVHUS

 Byggnad - Beskrivning

SVEN MARKELIUS KOLLEKTIVHUS (akt.)
Historik
Kollektivhuset på fastigheten Fågelbärsträdet 13 uppfördes 1934-35 efter ritningar av arkitekt Sven Markelius. Huset inrymde ursprungligen många små lägenheter med pentry och badrum samtliga med tillgång till service i olika former. Här fanns egen barnstuga, tvätteri, städhjälp och restaurang med mathissar till lägenheterna. Kollektivhuset präglas av den funktionalistiska stilen såväl i exteriör som interiör.
Genom en mycket förtjänstfull restaurering som genomfördes 1988-91 har huset i allt väsentligt kommit att bevara den ursprungliga utformningen. Byggnadens arkitektoniska kvaliteter har gjort att den alltsedan sin tillkomst varit en såväl nationell som internationell referenspunkt i den moderna arkitekturens historia.

KÄLLA:Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1992-10-15, Dnr 221-1992-72-91