Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM FLYTTBLOCKET 3 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2007-08-23
Historik
Äppelvikens gård

Äppelvikens gård finns omnämnt för första gången i 1754 års jordebok, då som frälsetorp lydande under Ulvsunda slott. Från den tiden kvarstår endast grundmuren av huset. Till gården hörde bland annat uthus, ladugård och ett lusthus av vilka endast en ladugårdsbyggnad finns bevarad. År 1857 köptes torpet av bryggare och destillator Lars Fredrik Blackstadius. Han hade bryggerirörelse på Bastugatan i Stockholm och bedrev brännvinsbränneri i Äppelviken från 1840-talet. 1847 lät han uppföra ett bränneri i det som idag kallas Stora Sjövillan, beläget strax sydost om Äppelvikens gård. Lars Fredrik Blackstadius var gift med Sophie Berg, dotter till en bryggarsläkt från Västervik.
Byggnaden, som idag har fastighetsbeteckningen Flyttblocket 3, hade under Blackstadius tid två våningar med vind och källare. Blackstadius använde det som sommarbostad fram till 1866. Huset finns med på en målning över Äppelvikshamnen från 1856 av Johan Zacharias Blackstadius, bror till ägaren av huset. Det är oklart när huset byggdes och fick det utseende som återges på tavlan. Huset har sedan dess förändrats i flera omgångar genom tillbyggnader.
1867 sålde Blackstadius gården till Lars Montén, en ljusfabrikör i Alvik. Montén ägde huset fram till 1908 då han sålde till staden, som redan samma år sålde det vidare till fru Josefina Eriksson.


Källa:
Gunnar Björkman, "När Äppelviken var sommarnöje", ur Bromma Hembygdsförenings årsbok 1933, s 18-25.
Anna Blume, "Äppelvikens gård", ur Bromma Hembygdsförenings årsbok 1971, sid 15-17.
Stockholms stadsmuseum, Arkivet Torp och gårdar, Kulturmiljöavdelningen