Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:1 - husnr 38, CIRKUS

 Byggnad - Beskrivning

CIRKUS (akt.)
Historik
Cirkus byggdes 1890-91 av arkitekten och byggmästaren Ernst Hægglund. På samma plats stod en äldre cirkusbyggnad, Mothandes manege, som revs då den nya byggdes, men delar av de gamla grundmurarna användes.
Byggnaden av gulrött, delvis putsat tegel med risaliter och annan ornamentik företrädesvis i gult, domineras av salongens kupol med lanternin och har fantasifullt utformade fönster och torn. Taken är täckta med plåt. Över entrén från Djurgårdsslätten står skulptörens C.J. Dyfvermans fyrspann. Denne är även mästare till de nedmonterade hästskulpturerna som prytt fasadens sidotorn.
Den från början öppna, numera inglasade och gulmålade verandan ledde till ett schweizeri med ingång till salongen, byggd som en amfiteater med ca 2000 platser. Ljuset från lanterningen belyste målningar av konstnärerna Vicke andrén och Carl Grabow.
Huset byggdes om till teater 1931-32 efter ritningar av arkitekten Torsten Stubelius, som inrättade en scen och orienterade åskådarplatserna mod denna, byggde in altanen och flyttade ut entréhallen. Samtidigt byggde man till bl.a. det gulputsade scenhuset bakom salongen och intill detta scenutrymmen.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2