Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 183

 Byggnad - Beskrivning

2007-10-31
Historik
Denna byggnad uppfördes som stall och lada i slutet av 1800-talet, enligt uppgift ca 1885. Byggnaden moderniserades under 1900-talet, bl.a tillbyggdes det 1959 och stallet fick ny inredning 1967. 1971 markerades huset som stall och lada, med ladugård och lada som tidigare bruk. När gården fick ny användning på 1970-talet renoverades och upprustades huset till sitt inre och yttre. Byggnaden inrymde verkstadslokaler för båtbyggeri, klubbrum, förråd, kontor osv. Ytterligare en omfattande renovering skedde i slutet av 1980-talet och i byggnaden bedrevs nu ungdomsverksamhet, olika kulturella evenemang och man hade möjlighet att hyra lokalen för bröllop och andra högtidsdagar. Byggnaden brann ned 1994, och återuppfördes därefter - dock med en yttre skepnad som i detaljer såsom dörrar och fönsters läge osv delvis är annorlunda än ursprunget. Byggnaden huserar idag Husby konsthall.

Källor:
Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv
Stockholms Stadsmusei arkiv; Järvafältet
Stockholms Stadsmusei arkiv: Torp och gårdar
Utredning beträffande Järvagårdarna, Kjell Abramson arkitektkontor AB, Kjell Abramson, Lars Englund, 1971