Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 132

 Byggnad - Beskrivning

2007-10-31
Historik
Bostadshuset vid Granby har i sin södra del stomme från 1700-talet. Enligt uppgift är huset vid något tillfälle flyttat från ett äldre läge på tomtens nordvästra del, där det än idag finns en synlig husgrund. Under gårdens tid som komministerboställe från 1701 till 1906 var detta sannolikt huvudbyggnaden. Militärens karta över Järvafältet från 1908-09 samt äldre fotomaterial visar att byggnaden vid denna tid bestod av dagens södra tvärlänga, dvs. ett envåningshus med inredd vind, frontespis, brant sadeltak och rödstrukna panelfasader. Huset hade vid denna tid en ljusmålad farstukvist av verandakaraktär, med fasader i slät träpanel och generösa spröjsade fönster. Byggnaden fick 1938 en stor tillbyggnad mot norr, i två våningar med flackare sadeltak 1943 revs den gamla farstukvisten och ersattes med den som år 2007 finns kvar. På ritningarna från 1938 fanns i husets bottenvåning; veranda, dagligrum, sov- eller expeditionsrum, kök, förstuga, rum, veranda 2, hall, kök. I det övre planet fanns fyra st sovrum, badrum, hall och en altan. Ritningsmaterialet tyder alltså på att huset, i alla fall under 1930- och 40-tal, helt och hållet disponerades av militären. Byggnaden övergick i stadens ägo 1970, och har sedan dess hyrts ut som bostad till privatpersoner. Huset genomgick en viss upprustning med underhåll 1981 - 82.

Källor:
Exploateringskontorets och trafikkontorets arkiv
Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv
Stockholms Stadsmusei arkiv; Järvafältet
Stockholms Stadsmusei arkiv: Torp och gårdar
Utredning beträffande Järvagårdarna, Kjell Abramson arkitektkontor AB, Kjell Abramson, Lars Englund, 1971