Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG GULLBERGSVASS 703:61 - husnr 1, BERGSLAGSBANANS FD STATION

 Byggnad - Beskrivning

BERGSLAGSBANANS FD STATION (akt.)
Historik
Bergslagsbanans f d station, ursprungligen Bergslagernas jernvägsstation, i Göteborg är både ändstation och en imponerande symbol för Sveriges största privata järnvägssatsning, den s k Bergslagsbanan eller Bergslagernas Jernvägar (BJ) som tillkom mellan åren 1872-1879. Bergslagsbanan sträcker sig från Falun till Göteborg, hela 478 km, genom fem landskap.
Förutom för Bergslagsbanan kom byggnaden även att användas som station för Västkustbanan och för linjen Göteborg-Borås. Sedan 1930, när persontrafiken flyttades över till Centralstationen, har byggnaden innehållit kontorslokaler och senare även använts för andra verksamheter.
Bergslagsbanans f d station stod färdig 1881 efter ritningar av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien, ett par av samtidens mest anlitade arkitekter. Byggnaden är uppförd i en massiv konstruktion med bärande ytterväggar och inre hjärtväggar av tegel. Arkitekturen är utförd i den för sin tid rådande nyrenässansstilen. Exteriören är putsad med en ljus avfärgning som smyckats med gjuten ornamentik.
Från början var stationshuset uppdelat med vänthallar för 1:a, 2:a och 3:e klass resenärer samt en restaurang. År 1906 ändrades huvudtrappans lopp upp till första vilplanet. Korridorsystemet, som ursprungligen låg direkt innanför huvudfasaden och som band ihop vestibulen med tredje klassens vänthall, fick 1913 en pendang på motstående sida. Vid detta tillfälle flyttades även biljettkontoret ytterligare bakåt in i lokalen. På en ritning från 1931 framgår att man gör ytterligare en förändring i bottenvåningen då korridoren flyttas in till byggnadens mitt.
Under den senaste totalrenoveringen av byggnaden, 2001, togs snickerier, gjutjärnspelare, stuckaturer, spegeldörrar och andra originaldetaljer fram. Entréhallen, huvudtrapphuset samt några övriga mindre byggnadsdelar rekonstruerades till ett äldre eller ursprungligt utförande.

KÄLLA: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Byggnadsminnesförklaring, 2008-02-13.