Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VADSTENA SLOTTET 1 - husnr 1, VADSTENA SLOTT

 Byggnad - Beskrivning

VADSTENA SLOTT (akt.)
Historik
Slottet anlades under 1500-talet på den plats där den medeltida stadsdelen Sanden legat och som Gustav Vasa exproprierade. Byggnadsarbetena påbörjades under 1540-talet.
Själva slottsbyggnaden fick sin nuvarande planform 1555-63, då de tre stenhusen sammanbyggdes och de båda trapptornen mot gården tillkom. Under Johan III:s tid tillkom andra våningen och östra delen av tredje våningen med det i mittornet inrymda slottskapellet.
Efter en brand 1598 fullbordades slottet med tornhuvar och de båda praktgavlarna i nederländsk renässansstil. Arbetena avslutades omkring 1620.
Slottet användes av kungahuset fram till 1715 men fungerade därefter som spannmålsmagasin och textilfabrik fram till 1800-talets slut.
Slottsvallarna revs 1850, fyrkanterna något tidigare. Materialet användes till en ny hamnanläggning.
Landsarkivet inreddes provisoriskt i slottets östra del 1899.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X