Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG LORENSBERG 13:1 - husnr 1, RADHUS BJERKE 2

 Byggnad - Beskrivning

RADHUS BJERKE 2 (akt.), KONSTVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN (akt.)
Historik
Gavelhuset i radhuslängan ritades av arkitekt Arvid Bjerke och huset inrymde så väl hans privatbostad som arkitekt- och ritkontor. Dicksonsgatan 2 inköptes av Göteborgs universitet 1952. Byggnaden har endast genomgått smärre förändringar vilka huvudsakligen handlar om utökat vatten och avlopp. På 1950-talet skedde en del förändringar i samband med att universitetet flyttade in i huset.

Byggnaden är uppförd i tre våningar med källare, underkällare samt vind och övervind. Huset har fl era vackra tidstypiska detaljer med mönstermurningar, burspråk och smidesdetaljer. I huset finns det en mängd välbevarade interiörer och ursprungliga detaljer, såsom exempelvis mönsterlagda tegelgolv, slagna tegelvalv,öppna spisar, snickerier, brädtak och slagna tunnvalv av fasadtegel.

KÄLLA: Vårdprogram Lorensbergs villastad, Statens Fastighetsverk 2008