Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG LORENSBERG 11:4 - husnr 1, IBEROAMERIKANSKA INSTITUTET

 Byggnad - Beskrivning

IBEROAMERIKANSKA INSTITUTET (akt.), VILLA HÖGLUND (akt.)
Historik
Villa Höglund – Viktor Rydbergsgatan 24
Huset på Viktor Rydbergsgatan 24 ritades av arkitekt Björner Hedlund och uppfördes 1931 för direktör Linus Höglunds räkning. Sedan 1950-talet är det Göteborgs universitet som disponerar lokalerna. Störst förändringar i huset skedde på 1990-talet då en hiss installerades och delar av planlösningen förändrades.

Byggnaden är uppförd i två våningar med källare och inredd vind. Villa Höglund är klassicistisk i sitt uttryck med funktionalistiska inslag. Fasaden med rött tegel har burspråk, takfot med tandsnittsfris och naturstensdetaljer. Den pagodliknande takformen är belagd med rött tegel. I huset finns flera välbevarade rum med bevarade stuckaturer, spegeldörrar och blyspröjsade fönster.

KÄLLA: Vårdprogram Lorensbergs villastad, Statens Fastighetsverk 2008