Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG LORENSBERG 11:2 - husnr 1, INSTITUTIONEN FÖR GENUSVETENSKAP

 Byggnad - Beskrivning

VILLA SMEDMARK (inakt.), INSTITUTIONEN FÖR GENUSVETENSKAP (akt.)
Historik
Villa Smedmark – Bengt Lidnersgatan 7
Byggnaden ritades av arkitekt Ernst Torulf och uppfördes på initiativ av fabriksdisponenten Carl Smedmark. Byggnaden stod inflyttningsklar 1916 och fungerade som privatbostad fram tills dess att Göteborgs universitet flyttade in i lokalerna 1954. I byggnaden har det skett förhållandevis få förändringar under årens lopp, varav de största ägde rum i samband med att universitetet flyttade in i byggnaden.

Byggnaden är uppförd i två våningar med källare, inredd vind samt krypvind. Fasaderna i rött tegel artikuleras bl a av granitornament, burspråk och balkong. Det branta säteritaket är täckt med enkupigt rött tegel. Interiören är till stora delar välbevarad med bl a snickerier, mörkbruna boaseringar, öppna spisar, fyllningsdörrar, parkettgolv samt eldstäder och blyspröjsade fönster.

KÄLLA: Vårdprogram Lorensbergs villastad, Statens Fastighetsverk 2008