Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÖSTRA GÖINGE VANÅS 3:12 - husnr 14, VANÅS SLOTT

 Byggnad - Beskrivning

VANÅS SLOTT (akt.)
Historik
Gården är känd sedan mitten av 1400-talet. Från denna tid härrör möjligen en i det närmaste kvadratisk byggnad, ingående i den nuvarande borganläggningen. Denna består av fyra putsade och vitkalkade tvåvåningslängor med rikt utformade trappgavlar, omslutande en liten, senare delvis inbyggd borggård. Borgen torde ha erhållit sin karaktär under 1500-talet.
Under 1800-talets första decennier fick slottets exteriör sin nuvarande karaktär. En omfattande inre restaurering ägde rum 1904.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2