Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HÄSSLEHOLM EKHOLMEN 1:31 - husnr 2, GUNDRASTORPS SÅGKVARN

 Byggnad - Beskrivning

GUNDRASTORPS SÅGKVARN (akt.)
Historik
Vid norra sidan av ån, Gundrastorp, omtalas en skvaltkvarn under 1690-talet. Sågen i Gundrastorps kvarn revs ut och utrymmet gjordes om till bostad åt mjölnaren. Åren 1957-1958 lades driften ner på grund av olönsamhet. Både Gundrastorps sågkvarn och Ekholmens såg är brädfodrade och försedda med spåntak. Såväl exteriör som interiör är väl bevarande liksom tillhörande dammar och kanaler.

KÄLLA: Länsstyrelsen i Skåne län.

Sitt nuvarande utseende erhöll anläggningen omkring 1870. Den består av två panelade och omålade träbyggnader på ömse sidor om Vieån, vilken här passeras av landsvägen mot Vittsjö. Byggnaderna vilar på kraftiga stenmurar, vilka döljer kvarnhjulen i åfåran. Anläggningen vårdas och visas i drift av Vittsjö hembygdsförening.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2