Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HAMMARÖ LUNDEN 1:3 - husnr 9001, SKOGHALLS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

skoghall1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKOGHALLS FYR (akt.)

1851 - Okänt

Värmland
Hammarö
Värmland
Hammarö
Hammarö församling
Karlstads stift

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Historik

Inventeringsår 2000

Angöringsfyren Skoghall har gamla anor – Vänerns första fyrplats togs i bruk här på udden 1803 eller 1804. I snart 200 år har således ljusskenet från fyrplatsen på nordvästra Hammarö spelat över Kattefjorden och inloppet mot hamnen vid Klarälvens mynning. Man vet inte mycket mer om de tidiga fyrbyggnaderna än att en översyn gjordes 1815 och att fyrhuset blev brädfodrat år 1820. Spegel och reverberlampa installerades i fyren 1831. År 1849 brann fyren. Nuvarande ståtliga trätornsfyr stod sannolikt färdig år 1851. Omkring 1897 gjordes smärre förändringar. År 1916 installerades en Dalénapparat 1935 och Dalén apparaten överfl yttades til...

Läs mer i eget fönster

År 1851 - Okänt Nybyggnad