Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYNÄSHAMN SORUNDA KYRKA 1:1 - husnr 1, SORUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3284-027-tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SORUNDA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Stockholm
Nynäshamn
Södermanland
Sorunda
Sorunda församling
Strängnäs stift
Kyrkgatan 26

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1998

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Stenkyrka med torn och skulpterad portal

Bebyggelseregistret (Okänd)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

År 1250 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1250 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhus
År 1250 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia tillfogas i norr

Bebyggelseregistret (Okänd)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

År 1250 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgas åt öster och söder

Bebyggelseregistret (Okänd)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Sidokapell
Ursprungligen byggt som helgonkapell, omkring 1600 ombyggt till gravkor för familjen Fleming.
År 1450 - 1499 Ändring - påbyggnad
Tornet höjs
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Sidokapell
Ett lågt sidokapell byggs på tornets södra sida

Bebyggelseregistret (Okänd)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1450 - 1499 Valvslagning
Långhuset välvs

Bebyggelseregistret (Okänd)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus byggs till i söder

Bebyggelseregistret (Okänd)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1450 - 1499 Nybyggnad - Gravkor
Flemingska och Bååtska gravkoren uppförs som helgonkor.

Bebyggelseregistret (Okänd)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1450 - 1499 Ändring - påbyggnad
Tornet höjs

Bebyggelseregistret (Okänd)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1475 - 1499 Specifika inventarier - altarskåp
Nordtyskt altarskåp

Sorunda kyrka : Sorunda church. Sörmländska kyrkor 32,1988 (Publikation)

År 1480 - 1489 Specifika inventarier - altarskåp
Madonnaskåp. Tillskrivet Herman Rodes verkstad

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sorunda church. Sörmländska kyrkor 32,1988 (Publikation)

År 1540 - 1549 Nybyggnad - Sidokapell
Ev uppförs Bååtska gravkoret först på 1540-talet. Bekostat av Johan Pedersson Bååt
År 1540 - 1549 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar med stilserade landskap, bibliska scener och ramverk, daterade 1549

Urian (Örjan) Olofsson (Konstnär - Dekormålare)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1540 - 1549 Nybyggnad - Gravkor
Ev uppförs Bååtska gravkoret först på 1540-talet

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1574 - 1575 Underhåll - takomläggning
Reparation av tak.

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1574 - 1575 Ändring - ombyggnad, exteriör
Eventuellt tillkommer hängtornen

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1600 - 1625 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Flemingska gravkoret förses med målningar i ornamental stil med frukt- och blomstermotiv.

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1642 - 1642 Fast inredning - läktare
Ny skulpterad läktarbarriär. Skänkt av landshövding Peder Erlandsson (Bååt) och hans hustru Helena Flemming, Fituna.

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sorunda church. Sörmländska kyrkor 32,1988 (Publikation)

År 1667 - 1667 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol i barockstil. Skänkt av Helena Flemming.

Sorunda kyrka : Sorunda church. Sörmländska kyrkor 32,1988 (Publikation)

År 1679 - 1684 Ändring - restaurering
Strävpelaren på tornets norra sida tillkommer och troligen västra ingången. Takstolen repareras, taket spåntäcks och tjäras. Kyrkan vitlimmas utvändigt och invändigt (ej gavlarna).

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1689 - 1689 Brand - delvis förstörd
Kyrkan brinner, taket med dess torn förstörs

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1712 - 1712 Ändring - restaurering
Hörntornen repareras

Jonas Olofsson Falck (Byggmästare)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1738 - 1738 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Olof Hedlund (Orgelbyggare)

Sorunda kyrka : Sorunda church. Sörmländska kyrkor 32,1988 (Publikation)

År 1747 - 1747 Ändring - restaurering
Tornet reparerades

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1747 - 1749 Ändring
Greve Spens med hustru donerar Bååtska gravkoret till kyrkan 1747. Järngallret tas bort

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1747 - 1749 Fast inredning - bänkinredning
Bååtska gravkoret inreds med bänkar 1748, som målas 1749.

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1839 - 1839 Fast inredning - glasmålning
Högkorets östra fönster förses med glasmålning i masverk av järn. Efter förslag av C G Brunius

Carl Georg Brunius (Arkitekt)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1842 - 1842 Ändring - restaurering
Gallret vid Flemingska gravkoret tas bort. Nya gotiserande fönster i gjutjärnsprofiler. Altarring i gjutjärn.Altare, brunmålat med fyra evangelistsymboler.

Carl Georg Brunius (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1897 - 1901 Ändring - restaurering
En del av det östra valvet rasar in. Kyrkan renoveras. Grundförstärkning under koret. Omputsning utvändigt. Målningar i Bååtska gravkoret tas fram. Orgelläktaren förminskas. Del av barriären till orgelläktaren placeras på långhusets norra vägg. Väggar och valv dekoreras med schablonmåleri. Predikstolen flyttas till södra sidan. Central uppvärmning med värmekammare under sakristian.

Bergendorff (Konstnär)

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Karl Johan Kjellberg (Hantverkare - Snickare)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1897 - 1901 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar. Gamla bänkdörrar från början av 1700-talet infogas i de främsta bänkskärmarna. Korbänkarna tillkommer, utförda i renässansstil, gråmålade.

Bergendorff (Konstnär)

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Karl Johan Kjellberg (Hantverkare - Snickare)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1897 - 1901 Fast inredning - altarring
Ny tät altarring i trä

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Sorunda kyrka. Sörmländska kyrkor 32, 1944 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - el
Elektrisk belysninig installeras

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning installeras

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1958 - 1958 Underhåll - exteriör
Yttre reparationer

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1963 - 1964 Ändring - restaurering, interiör
Trägolv byts mot stengolv mellan bänkarna och trappan till koret och i Bååtska gravk. Fast inredning ommålas. Grindar i dekorativt järnsmide från Flemingska gravkoret sätts i norra tornbågen. Mellan tornets rum sätts en glasvägg.Orgelläktaren förlängs och får en ny trappa.Toalett mellan långh. och södra tornrummet. Schablonmålningarna från 1897-1901 målas över. Bååtska gravkoret förses med nytt bänkkvarter med dörrar från kyrkans tidigare slutna bänkinredning.Ny pardörr mellan södra vapenhuset och kyrkan.Nya innerbågar till fönstren av stålprofiler.16 sjögräsflätade ekstolar.

Claes Laurent (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sorunda church. Sörmländska kyrkor 32,1988 (Publikation)

År 1963 - 1964 Konservatorsarbeten
Konservering av altarskåp m.m.

Gösta Lindström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

Sorunda kyrka : Sorunda church. Sörmländska kyrkor 32,1988 (Publikation)

År 1964 - 1965 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk i 19 stämmor. Orgelläktaren byggs ut

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sorunda kyrka : Sorunda church. Sörmländska kyrkor 32,1988 (Publikation)

År 1964 - 1965 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren byggs ut

Sorunda kyrka : Sorunda church. Sörmländska kyrkor 32,1988 (Publikation)

År 1971 - 1971 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre reparationer

Sorunda kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:1 (Publikation)

År 1981 - 1981 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av vidsbjälklag med gullfibermatta

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1993 - 1993 Specifika inventarier - textilskåp
Skåp för liggande förvaring av textilier i Flemingska gravkoret

Margit Webjörn (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2004 - 2004 Underhåll - exteriör
Tjärning av spåntak

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2005 - 2005 Teknisk installation - el
Översyn av belysning och el

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)