Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOLNA HAGA 3:10 - husnr 4, SOLNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

CC000290.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SOLNA KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1180 - 1229

Stockholm
Solna
Uppland
Solna
Solna församling
Stockholms stift
Prostvägen 14

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Rundkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Rundkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Rundkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Solna kyrka byggdes som en romansk rundkyrka på 1180-talet. Rundkyrkan var ursprungligen murad som en kastal i tre våningar, försedd med trekvartscirkelformat kor och sydportal med poster av sandsten. Under 1200-talet byggdes ett nytt rakslutet kor i två våningar som valvslogs omkring 1300 med ett höggotiskt kryssvalv. Under samma århundrade valvslogs även rundhuset med ett kupolformat tegelvalv med samma klöverbladsformade ribbor som korvalvet. Samtidigt har östra delen av långhuset uppförts och försetts med ett ursprungligt valv som vilar direkt på murarna. Vapenhus byggs framför sydportalen. Genom ett flertal om- och tillbyggnade...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1180 - 1229 Nybyggnad
1180-tal - Rundhuset uppförs av gråsten med halvcirkelformat kor i öster. Sydportal med rundbågig omfattning och sandstensposter. Före 1225 - Ett rakt avslutat kor i två våningar ersätter äldre kor. Rundbågig dörröppning till sakristia med medeltida järnbandsbeslagen ekdörr och smidd ring med stiliserade djurhuvuden. Glugg i korets övervåning mot söder.
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhus
År 1400 - 2004 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1400-talet fram till 2004 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Solna kyrka (Publikation)

År 1708 - 1708 Nybyggnad - Gravkor
Drottning Ulrika Eleonora låter uppföra det Poluska gravkoret i öster.
År 1780 - 1789 Nybyggnad - Gravkor
Johan Langes gravkor byggs till i söder