Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND MARTEBO KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, MARTEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd922815

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARTEBO KYRKA (akt.), MARTEBO KYRKA (akt.)

1139 - 1139

1300 - 1399

Gotland
Gotland
Gotland
Martebo
Stenkyrka församling
Visby stift
Martebo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Martebo kyrka är – med undantag för det mot långhusets norra vägg omkring år 1800 tillbyggda sockenmagasinet – i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Kyrkans äldsta del är tornet som tillhört en äldre, romansk kyrka på platsen. Det anses vara byggt vid mitten av 1200-talet, medan övriga delar av kyrkan (kor med sakristia samt långhus och bönekammare) alla uppfördes under 1300-talets första hälft.

Särskilt iögonfallande på kyrkans exteriör är korets samt långhusets båda portalers konstnärligt högtstående och mycket välbevarade kapitälbandsskulpturer, samtliga tillkomna på 1300-talet.
Kyrkan har förutom tillkomsten av sockenmagas...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Nybyggnad - Torn
Torn. Kvarstår från en äldre, romansk kyrka
År 1139 - 1139 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1230 - 1270 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes (enda kvarvarande byggnadsdelen av en romansk kyrka på platsen).
År 1270 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och bönekammare (med hagioskop)
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar
År 1300 - 1350 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Långhus- och korportaler (tre stycken)

Egypticus (Konstnär - Bildhuggare)

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
Kor, ersatte ett äldre romanskt kor
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Bönekammare med hagioskop, byggd på tornets södra sida
År 1300 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten över Snovald och hans söner Johan och Olof i korgolvet.
År 1330 - 1330 Nybyggnad - Korparti
omkring 1330. Nuvarande koret med sakristian och långhuset med bönekammaren byggdes (GK anger ”under 1300-talets förra hälft”).
År 1350 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning
Fattigstock.
År 1392 - 1392 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten över Botvi, dotter till Ganvid, i korgolvet.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning
Birgittabild av sten (förlorad). Muralmålningar av ”Passionsmästaren” i långhuset.

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1500 - 1599 Fast inredning - bänkinredning
Biskopsbänk, predikstol.
År 1530 - 1570 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1540 - 1559 Fast inredning - predikstol
Predikstolen.
År 1596 - 1596 Ändring
Bottel kyrkobyggare erhöll betalning för halva taket över ”lille sanghuset” = koret?
År 1624 - 1625 Fast inredning - bänkinredning
1624 En bänk byggdes. 1625 Två bänkar byggdes.
År 1629 - 1629 Fast inredning - bänkinredning
Skriftestol.
År 1658 - 1658 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Epitafium över prästen Thomas Bothels, målat av Johan Bartsch d.ä. Predikstolen målades av Johan Bartsch d.ä.

Johan Bartsch d ä (Konservator)

År 1659 - 1659 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Räcket till predikstolstrappan målades av Johan Bartsch d.y.
År 1675 - 1675 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Jacob Andersson Blas (Blass) (Konstnär - Dekormålare)

År 1675 - 1675 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen.
År 1676 - 1676 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen målades av Jacob Blass.

Jacob Blass (Konstnär)

År 1679 - 1679 Fast inredning - predikstol
Predikstolstrappan tillkom.
År 1682 - 1682 Fast inredning - läktare
Läktaren byggdes.
År 1685 - 1685 Ändring - ombyggnad, takstol
Nya takstolar och tegel på ”dhett mindre sånghus” (= koret?).
År 1687 - 1687 Ändring - ombyggnad, interiör
Altarskranket tillverkades av snickaren Felderman. Korbänk av snickaren Felderman. Tio mansbänkar byggdes. Predikstolen flyttades närmare N långhusväggen. Dopfunten flyttades.

Rasmus Felderman (Hantverkare - Snickare)

År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning
Väggskåp i sakristian.
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålning på väggarna i hela kyrkorummet.
År 1701 - 1701 Nybyggnad - Torn
Tornhuven nybyggdes.
År 1704 - 1704 Äldre kulturhistorisk inventering
Tegel omnämns på kyrkotaket.
År 1727 - 1727 Fast inredning - bänkinredning
Korbänken målades. Bänk för "prästgårdens fruntimmer" byggdes i ett nytt bänkkvarter i mittgången. Bänken t. h. om långhusportalen byggdes, målades av J(onas) (Gustaf) Möller.

Jonas Gustaf Möller (Konstnär)

År 1735 - 1735 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla.
År 1769 - 1770 Ändring
2600 tegelpannor införskaffades.
År 1773 - 1773 Ändring - ombyggnad
Trägolv i koret ersattes med ett stengolv. Klockdäck med ekränna lades in i tornet.
År 1773 - 1774 Fast inredning - bänkinredning
Fyra nya bänkar byggdes i mittkvarteret.
År 1774 - 1774 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen målades om av (Johan) Nik(las) Weller.

Johan Weller (Konstnär)

År 1774 - 1780 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen målades av (Johan) Nik(las) Weller.

Johan Weller (Konstnär)

År 1774 - 1775 Fast inredning - skrank
Altarskranket målades av mäster Nic. Weller.

Nic Weller (Konstnär)

År 1775 - 1776 Fast inredning - bänkinredning
(Johan) Nik(las) Weller målade "skriftebänken".

Johan Niklas Weller (Konstnär)

År 1776 - 1777 Fast inredning - bänkinredning
Korbänken utvidgades (en extra bänk).
År 1776 - 1776 Fast inredning - bänkinredning
Kvinnobänkarna byggdes om.
År 1778 - 1779 Fast inredning - bänkinredning
Korbänken målade av (Johan) Ni(klas) Weller. Biskopsbänken målades av Jonas Gustaf Möller.

Johan Niklas Weller (Konstnär)

Jonas Gustaf Möller (Konstnär)

År 1781 - 1782 Fast inredning - läktare
Gossebänk i koret.
År 1782 - 1783 Ändring - ombyggnad, takstol
De tre östligaste takstolarna över långhuset nybyggdes.
År 1800 - 1830 Ändring - tillbyggnad
Magasinsbyggnad, byggt mellan sakristia och långhusets norra del.
År 1801 - 1802 Ändring
Sakristidörren skoddes med plåt.
År 1830 - 1830 Äldre kulturhistorisk inventering
Trävägg mot tornrummet fanns.
År 1840 - 1840 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan gjuten av Seipel & Liljendahl, Stockholm.

Seipel & Liljendahl (Klockgjutare)

År 1855 - 1856 Arkitekturbunden utsmyckning
Kristallkrona införskaffades.
År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel
Orgelmelodium införskaffades.
År 1870 - 1886 Ändring - ombyggnad, interiör
Övre delen av altaruppsatsen avlägsnades. Bänkkvarteret i mittgången togs bort.
År 1879 - 1879 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla.
År 1880 - 1880 Fast inredning - bänkinredning
omkring 1880.Korbänken byggdes om.
År 1909 - 1909 Teknisk installation - värme
Vedkamin (arkitekt(?) Nils Pettersson).
År 1910 - 1910 Ändring
Nya kolonnetter (12 st.) i samtliga portaler. Tre nya glasfack av medeltida typ efter ritning av byggmästare/arkitekt Nils Pettersson insattes i S korfönstret (BH anger 1909).

Nils Pettersson (Arkitekt)

År 1915 - 1915 Fast inredning - orgel
Orgel av E. Lundén, Göteborg, (BH anger 1914 samt arkitekten Johan Österlund)

E Lundén (Orgelbyggare)

Johan Österlund (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Underhåll - takomläggning
Långhustaket lades om med nya tegel på tät bördning. Hängrännor och stuprör.
År 1957 - 1957 Ändring
Faltaket över sakristian och sockenmagasinet lades om. Ny kolonnett i tornets V ljudglugg. N portalen konserverades av E. Olsson, Sanda då den vid den utvändiga restaureringen stänkts ned med kalkstänk.

Erik Olsson (Konservator)

År 1960 - 1960 Konservatorsarbeten
Altartavla, predikstol och epitafiet konserverades av E. Olsson, Sanda.

Erik Olsson (Konservator)

År 1971 - 1972 Ändring - restaurering
Ut- och invändig restaurering efter förslag av ing. Ingmar Holmström, Restaureringsteknik AB, Stockholm (utvändiga arbeten) och domkyrkoarkitekt Åke Porne, Stockholm (invändiga arbeten). Omläggning av faltak över bönecellen, nya hängrännor och stuprör, ny panel på tornhuven med invändigt avvattningssystem, putsning och kalkavfärgning av samtliga fasader, åskledare, rengöring av väggar och valv i kyrkorummet och i sakristian, framtagning av muralmålningar i kor och långhus (konservator Erik Olsson, Sanda), upptagning av två väggnischer i långhuset och två d:o i koret, nya trägolv och höjning av golvet i tornrummet, bänkkvarteren i långhuset flyttade ut från ytterväggarna, framflyttning av biskopsbänken, ny vägg mot tornrummet, ny el-belysning och varmluftsvärmeanläggning (borttagning av vedkamin), nytt fristående knäfall. El-ringning. Bänkar, altartavla, skriftestol, korbänk, predikstol, altarskrank, skriftmålsbänk, läktare, skärmbänk samt all övrig inredning rengjordes av E. Olsson, Sanda.

Ingmar Holmström (Ingenjör)

Åke Porne (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Ny orgel från Anders Persson Orgelbyggeri, Viken.

Anders Persson Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1987 - 1987 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Orgelhuset målades.
År 1988 - 1988 Arkitekturbunden utsmyckning
Ny mässingskrona i koret, kristallkronan magasinerad.
År 1989 - 1989 Ändring
Votivskeppet upphängt i långhuset. En andra kyrkklocka, gjuten av Bergholtz Klockgjuteri AB, Stockholm.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1993 - 1993 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Ljusbärare.
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Fasaderna putslagades och kalkavfärgades.
År 2007 - 2007 Teknisk installation
Hissar till ljuskronorna monterades