Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS TÄRBY 27:1 - husnr 1, TÄRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_012.15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÄRBY KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Tärby
Fristads församling
Skara stift
Tärby 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Tärby kyrkas äldsta del uppfördes under medeltiden, troligen under 1200-talet, i romansk stil med rektangulärt långhus och smalare kor. Nuvarande altaruppsats tillverkades 1684 och predikstolens korg antagligen någon gång under tiden 1675-1724 med röd och svart marmorering i blå ram. 1690 befarade man att västra gaveln skulle rasa. Hur det åtgärdades är inte utrett, men möjligen förlängdes långhuset då eller vid annan tidpunkt västerut, vilket man antog vid en undersökning i mitten av 1990-talet. Södra fasadens inbuktning längst i väster kan bero på det. Det gamla koret revs och ett nytt byggdes 1753 och sakristian tillkom 1755. Sto...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus.
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1180 - 1210 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkas sannolikt av mäster Andreas någon gång under denna period.

Mäster Andreas (Konstnär - Bildhuggare)

År 1675 - 1675 Fast inredning - predikstol
År 1684 - 1684 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkas. Uppgift om året 1686 finns också.
År 1684 - 1684 Fast inredning - altare
År 1748 - 1753 Nybyggnad - Korparti
År 1755 - 1755 Nybyggnad - Sakristia
År 1770 - 1779 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren görs större under 1770-talet.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1770 - 1779 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormåleri invändigt runt fönstren i samband med deras vidgning med draperier i blått, gult med röda band.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1779 - 1779 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Ljudtaket tillverkas.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1801 - 1801 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Vanlig perlefärg"; Tro, hopp och kärlek i taket, samt hand med svärd över läktaren. Språkband i koret. Figurer på predikstol.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1850 - 1850 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster tas upp.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1865 - 1865 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnaderna byggs.
År 1866 - 1866 Fast inredning - altarring
År 1871 - 1871 Ändring - ombyggnad, fönster
År 1873 - 1873 Ändring - restaurering

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1875 - 1875 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning invändigt.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1895 - 1895 Teknisk installation - värme
Kamin installeras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1903 - 1903 Fast inredning - orgel
Pedalharmonium installeras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1913 - 1913 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning invändigt. Troligen målas då predikstolen som uppges nymålad vid inventering 1918.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1923 - 1924 Konservatorsarbeten
Altartavlan renoveras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1923 - 1924 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning interiört med oljefärg, alla färgnyanser behålls. Taket slätspacklas. Väggarna vitslammas

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Tar bort första bänkraden, vidgar koret för jordfästning bl.a.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1932 - 1933 Fast inredning - glasmålning
Korfönstrens glasmosaik tillkommer, levererade av Föreningen för kristlig konst, Jesu uppståndelse och dop är motiven.
År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Ny kamin.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1953 - 1954 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och predikstol restaureras och konserveras. Ursprunglig färg på altaruppsatsen, måleriet från 1801 på predikstol, som täcks med röda plattor.

Axel Forssén (Arkitekt)

Gustaf Johansson (Konservator)

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1955 - 1956 Underhåll - målningsarbete, interiör
Total ommålning med oljefärg. Putslagningar före omputsning. Bänkar, pelare, orgel, altarring, altare, nummertavla ytbehandlas med lasering. Målningsrester av 1770-talsdraperier runt fyra fönster hittas och lämnas orörda. Golven fernissas.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1955 - 1956 Ändring - ombyggnad, trappa
Trappa. Södra läktartrappan bort, ger plats för kamin och skåp i underbyggnader.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1955 - 1956 Ändring - ombyggnad, takstol
Rötskadade takstolar byts (nya av fur), övriga repareras, även remstycken, konserveras, gamla målningar tas fram, bark och sågspånsfyllning avlägsnas.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1955 - 1956 Fast inredning - bänkinredning
Alla bänkar byggs om, breddas, tre rader bort, mittgången breddas, tröskelstockar bort. Nya gavlar och väggpanel.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1955 - 1956 Fast inredning - predikstol
1700-tals foten ersätts troligen, trappbaksidan kläs med hel skiva.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Elcentral görs, el fanns. Orgelfläkt behålls. Element under fönstren. Bänkvärme.

Axel Forssén (Arkitekt)

Karl-Olof Ödman, Borås (Hantverkare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården åt nordöst, utfyllnad, stödmur bort, 38 enkelgravar. Träd behålls. Fältsten i stödmur.

Knut Sjunne Bondesson (Trädgårdsarkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1980 - 1980 Underhåll - takomläggning

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1982 - 1984 Fast inredning - orgel
Ny orgel installeras, åtta stämmor. Gamla pedalharmoniet förvaras.

Nils-Olof Berg (Orgelbyggare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring
Brandutrymningsväg.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1994 - 1995 Byggnadsarkeologisk undersökning
Västgaveln har decimeterstora sprickor, lutar upptill. Undersöker om rasrisk föreligger. Konstaterar att gaveln förbinds dåligt med långhussidorna. Föreslår att "sy ihop" dem med klena dragstag av stål. Varnar för att den nya putsen är för stark som kan ge obalans i redan svagt murverk, starka ytliga fogar mot djupa svaga.

Ingmar Holmström (Konstruktör)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1994 - 1995 Teknisk installation - el
Byte av elledningar. Nya bänkvärmare.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1996 - 1997 Ändring - restaurering, exteriör
Avlägsnar utvändig grundsockel av betong. Fasadputsen renoveras. Ändras från sprit till slät, hydrauliskt kalkbruk, avfärgas med vårsläckt kalk. Vägg vid igensatt syddörr vid kor avfärgas. Betongtakpannor byts mot lertegel. Plåtarbeten. Takgesimsens puts avlägsnas. Snickerierna lagas, målas om med linoljefärg, fönstren får linoljekitt.

Sölve Johansson Byggkonsult AB (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 2011 - 2011 Fast inredning - bänkinredning
En bänk på var sida under läktaren har tagits bort samt två bänkar i mitten på södra sidan. De främre bänkskärmarna har flyttats mot öster och har dubblerats för att ge plats åt radiatorer.
År 2011 - 2011 Ändring - ombyggnad, golv
Ett nytt stengolv av kalksten har lagts i långhus och sakristia. Kalkstenplattorna är lagda på en gjuten betongplatta med markisolering

Fristads Bygg AB (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Specifika inventarier - textilskåp
Ett nytt textilskåp är tillverkat och placerats i sakristian.

Gunnarssons snickeri (Firma)

År 2011 - 2011 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ny tillfartsväg med parkering nordost om kyrkan, höjning av mark närmast entrén.

Fristads Bygg AB (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Underhåll - exteriör
Putslagning och bättringsmålning av sockel,vindfång och murverk, bättringsmålning av fönster och dörrar

Gällstads Måleri AB (Hantverkare - Målare)

År 2011 - 2011 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av innertak, innerdörrar, bänkar, läktarbröst, dörrar och fönster. Organisk färg i sakristia avlägsnas och lagas samt avfärgas med kalkfärg
År 2011 - 2011 Konservatorsarbeten
Konservatorsåtgärder på predikstol, altare, altaruppsats och krucifix

Gunnar Eldh Konservering Måleri (Konservator)

År 2011 - 2011 Fast inredning - altarring
Altarringen är avkortad och ommålad

Fristads Bygg AB (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Teknisk installation - värme
En bergvärmepump har installerats och två borrhål har grävts på nordöstra sidan av kyrkan. Värmepump samt vattenberedare är placerade i ett skåp i sakristian. Två nya radiatorer är placerade längst bak under läktaren. Nya bänkvärmare har installerats

Fristads Bygg AB (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Teknisk installation - el
Allt kablage har bytts i kyrkan och befintlig elcentral har kompletterats med styr- och övervakningsanläggning för energimätning, klockringning, larm, utebelysning mm.

Elgruppen i Borås (Firma)