Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERTÄLJE SÖDRA 1:43 - husnr 1, SÖDERTÄLJE HAMN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDERTÄLJE HAMN STATION (akt.), SÖDERTÄLJE SÖDRA STATION (inakt.)

1915 - 1918

Stockholm
Södertälje
Södermanland
Södertälje
Södertälje församling
Strängnäs stift
Stationsvägen 14

Kommunikation - Stationshus

Kommunikation - Stationshus

Historik

Inventeringsår 2019

Inventeringsår Ej registrerat

Stationshuset vid Södertälje Södra uppfördes 1915-18, efter ritningar av arkitekten Folke Zettervall.
Stationen elektrifierades 1926.

KÄLLOR: Kortfattad beskrivning över den historiska och tekniska utvecklingen av vissa större statsbanestationer - Del 2, Kungliga Järnvägsstyrelsen. Stockholm 1938
Förslag till skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet vattentorn vid stationen Södertälje hamn, Riksantikvarieämbetet, 2005

År 1915 - 1918 Nybyggnad

Folke Zettervall (Arkitekt)