Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM TRE KRONOR 1 - husnr 3, STOCKHOLMS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

ff972301

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STOCKHOLMS SLOTT (akt.)

1170 - 1199

1697 - 1728

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Slottsbacken 1

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Ursprunget till slottet är en medeltida kungsborg, som byggts kring ett försvarstorn från 1100-talets slut. 1588 byggdes tornet till och fick en dekorativ huv med tre kronor i spiran, som gav tornet och slottet dess namn.
Under 1690-talet utarbetade Nicodemus Tessin d y ritningar för en total ombyggnad av slottet. Den norra flygeln hade byggts efter Tessins planer då slottet Tre Kronor 1697 ödelades av den brand, som gjorde det möjligt att genomföra Tessins slottsvision i sin helhet. Färdigställandet av det nya slottet pågick under större delen av 1700-talet.
Efter Tessins död 1728 övertog Carl Hårleman ledningen av byggnadsverksa...

Läs mer i eget fönster

År 1170 - 1199 Nybyggnad
Ursprunget till slottet är en medeltida kungsborg, som byggts kring ett försvarstorn från 1100-talets slut.
År 1536 - 1540 Ändring - ombyggnad
Mellan åren 1536 och 1540 lät konungen om- och påbygga förborgens norra länga. Invid det nordvästra tornet uppförde han en ny bastion

Gustav Vasa (Byggherre)

År 1540 - 1549 Ändring - ombyggnad
Omkring 1541 börjades en fästningsgördel byggas runt slottet, bestående av sträckmurar, torrgrav och rundlar, varigenom slottet förvandlades från en medeltida borg till en för sin tid modern fästning.

Gustav Vasa (Byggherre)

År 1573 - 1573 Ändring - ombyggnad, exteriör
Med början på 1580-talet förvandlade Johan III den gamla borgen till ett praktfullt renässanspalats. En av hans första åtgärder blev att söka ge den under olika perioder tillkomna byggnaden ett enhetligt intryck genom att 1573 låta vitlimma fasaderna och rödfärga taken.

Johan III (Byggherre)

År 1584 - 1584 Ändring - ombyggnad, exteriör
Den som framför allt kom att ge slottet sin yttre karaktär var skulptören Willem Boy. Den västra längan lät han omkring 1584 bygga om och bredda åt borggårssidan samt lät smycka byggnaden med en praktgavel åt söder.

Willem Boy (Arkitekt)

År 1588 - 1588 Ändring - påbyggnad
1588 höjdes tornet Tre Kronor till sitt slutgiltiga utseende.
År 1619 - 1620 Rivning
Slottet förändrades genom att den östra längan revs och en ny uppfördes 1619-20. Denna länga gavs en någorlunda symmetrisk utformning med torn i både dess norra och södra del.
År 1692 - 1697 Ändring - ombyggnad
1692 utgjorde starten på en total ombyggnad av den norra längan.

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

År 1697 - 1697 Brand - delvis förstörd
Den 7 maj 1697 hände det som kom att förändra Stockholms stadsbild för all framtid. På slottet Tre Kronor utbröt en brand som ödelade hela byggnadskomplexet utom den ombyggda norra längan.
År 1697 - 1728 Nybyggnad
Vid ett beslut dagen efter branden fick Nicodemus Tessin d y i uppdrag av änkedrottning Hedvig Eleonora att göra ritningar till det nya slottet. Tessin utgick från den bevarade norra längan då han ritade det rätvinkliga slott i romersk barock som vi ser idag.

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

År 1728 - 1754 Ändring - ombyggnad
Tessin d y:s död 1728 tog Carl Hårleman över som arkitekt för slottsbygget. Arbetet med Stockholms slott sysselsatte honom under hela hans yrkesverksamma liv och slottet blev färdigt först 1754, året efter hans död.

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1772 - 1792 Ändring - ombyggnad, interiör

Gustav III (Byggherre)

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

Louis Masreliez (Konstnär)

År 1818 - 1844 Ändring - ombyggnad, exteriör
Under Karl XIV Johans tid återgick huvudparten av de till slottets underhåll anslagna medlen till att fullborda och restaurera slottets yttre.

Karl XIV Johan (Byggherre)

År 1850 - 1880 Ändring - ombyggnad

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1872 - 1907 Ändring - restaurering
På Oskar II:s tid restaurerades fasaderna, och han lät även efter ritningar av arkitekten Hj. G. Sandels uppföra kaskadgrottorna på de östra flyglarnas höga fotmur åt Skeppsbron.

Oskar II (Byggherre)

År 1873 - 1873 Teknisk installation - VA

Oskar II (Byggherre)

År 1883 - 1883 Teknisk installation - el

Oskar II (Byggherre)

År 1898 - 1902 Ändring - ombyggnad
Åren 18981902 genomgick slottet en omfattande renovering, varvid bl.a. dess ursprungliga, ljust gyllengula färg ersattes av den nuvarande mörkbruna.