Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DUVAN 6 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0083-05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1974 - 1981

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Klara södra kyrkogata 1, Klara västra kyrkogata 16

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår 2007

År 1974 - 1981 Nybyggnad
Enligt byggnadslovsritningarna var byggnaden ursprungligen disponerad på följande sätt: Källarplan: 27 garageplatser kring en kärna med hiss och hissmaskinrum, städrum, soprum, fläktrum. Mot ytterväggar även förråd, sprinklercentral, maskinrum, undercentral. Plan 1 (bottenvåning): entréhall, i västra halvan utställningsrum, i östra halvan cellkontor kring kärna med hiss, hisshall, trappa, konferensrum, pentry, förråd, kapprum, wc, arkiv. Plan 2 - 9 (våning 1 tr. - 8 tr.): cellkontor kring kärna med hiss, trapphus, wc, pentry osv. På plan 3 även redaktionsrum. På plan 4 även styrelserum. På plan 5 även nyhetsredaktion och studios. På plan 7 även ett motionsrum. På plan 8 även arkiv, bibliotek, kontorsservice. Plan 9 är en indragen takvåning.

Klaraduvan AB (Byggherre)

Malmquist & Skoog Arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1979 - 1981 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av kontorslokaler i del av plan 3; kontorslokaler för Sveriges Lokalradion ombygges til redaktionslokaler för radio Stockholm.

Malmquist & Skoog Arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1982 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad, nya studios och kontrollrum.

Christer Gustafsson (Arkitekt)

År 1992 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny interntrappa mellan plan 3, 4 och 5.

Skoog Arkitekter (Arkitektkontor)

År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny interntrappa mellan lan 7 och 7.

Harald Elman AB (Arkitektkontor)

År 1999 - 2006 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändrad planlösning av plan 7 - 9, ny planlösning, ny golvbeläggning, nya glaspartier i kontorsrum, ny belysning.

G. Herkommer Arkitekter AB (Arkitektkontor)