Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG INOM VALLGRAVEN 3:7 - husnr 1, GÖTEBORGS SYNAGOGA Ny sökning Tillbaka till sökning

Synagogan 1 lu.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÖTEBORGS SYNAGOGA (akt.)

1855 - 1855

1855 - 1855

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Lilla Kungsgatan 2C

Religionsutövning - Synagoga

Religionsutövning - Synagoga

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

1855 uppfördes den nuvarande synagogan efter ritningar av arkitekten August Krüger. Den byggdes på jungfrulig mark intill vallgraven tillsammans med de båda grannfastigheterna, vilka utformades för att såväl stå i samklang med som framhäva synagogan. Många av byggnaderna längs Stora Nygatan kom att bebos av kända medlemmar ur Judiska församlingen.
Synagogan är uppförd i det karaktäristiska gula göteborgsteglet och har en arkitektur som blandar klassiserande och orientaliska former. De fyra hörntornen avslutas med åttkantiga tornhuvar, alla krönta med en Davidsstjärna.
Interiören i gudstjänstrummet är storslagen med mycket välbevarad...

Läs mer i eget fönster

År 1855 - 1855 Nybyggnad

August Krüger (Arkitekt)

År 1855 - 1855 Nybyggnad
År 2000 - 2003 Konservatorsarbeten