Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND SUNDRE S:4 - husnr 7, HOBURGS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

102.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOBURGS FYR (akt.)

1845 - 1846

1845 - 1846

Gotland
Gotland
Gotland
Sundre
Hoburgs församling
Visby stift
Sundre Hoburgs fyr 170A

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår 2000

Efter att ritningar uppgjorts av J. T. Byström upprättades byggnadskontrakt med grosshandlaren Christian Tegner i Västervik. Sedan uppfördes ett 21 meter högt, cylinderformat torn av kalksten med en fyrapparat bestående av tolv paraboliska speglar med rovoljelampor inom en lanternin. Fyrplatsen anlades ären 1845-1846 och fyren tändes i oktober 1846.
1882 utbyttes oljelamporna mot fotogenlampor.
1914-1915 höjdes tornet till cirka 22 meters höjd och försågs med en linsapparat av första ordningen inom en ny lanternin. Samma år sattes en knallsignalapparat upp för mistsignalering.
1945 elektrifierades fyrplatsen.
1951 anslöts fyren ...

Läs mer i eget fönster

År 1845 - 1846 Nybyggnad
År 1845 - 1846 Nybyggnad
År 1914 - 1915 Ändring - ombyggnad
År 1914 - 1915 Ändring - påbyggnad