Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING ÅVALLEN 1 - husnr 2, HUVUDBYGGNAD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUVUDBYGGNAD (akt.)

1723 - 1729

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Nyköping
Nyköpings församling
Strängnäs stift
Prosten Pihls gränd 2

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Huvudbyggnaden, en stor envånings huvudbyggnad med inredd vind, fick sitt nuvarande utseende med panel och frontespiser vid 1800-talets mitt. Bottenvåningens ursprungliga planlösning är dock i stort sett bevarad, medan interiören i övrigt präglats av restaureringsarbeten under 1930-talet.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

År 1723 - 1729 Nybyggnad
Pihlska gården uppfördes strax efter 1723.