Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE ARHOLMA S:6 - husnr 11, ARHOLMA, BÅK Ny sökning Tillbaka till sökning

NF89 Arholma.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ARHOLMA BÅK (akt.), ARHOLMA, BÅK (akt.)

1767 - 1768

1767 - 1768

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Björkö-Arholma
Väddö församling
Uppsala stift
Båkstigen 10

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Båk

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Båk

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Båk

Historik

Inventeringsår 2003

Arholma i Stockholms norra skärgård omnämns redan i segelingsbeskrivningen i Kung Valdemars jordebok daterad till omkring 1300. Arholma utgjorde här sista anhalten vid den svenska kusten innan leden gick vidare ut över havet mot Lemböte på Åland och vidare till finska viken och Reval (Tallinn). Än benämns i denna utkund "Arnholm", vilket är det äldsta kända namnet. I landskapshandlingar från 1570-talet är benämningen "Arnholma" och i senare handlingar från 1700-talet "Arnhollmarne".

Arn som förled i ett ortsnamn kan härledas ur arin, ett fornnordiskt ord som betyder upphöjning eller klippa i havet. I fallet Arholma har dock denn...

Läs mer i eget fönster

År 1767 - 1768 Nybyggnad
År 1767 - 1768 Nybyggnad