Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

YSTAD HAGESTAD 27:6 - husnr 8, SANDHAMMARENS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

120.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANDHAMMARENS FYR (akt.)

1863 - 1863

1863 - 1863

Skåne
Ystad
Skåne
Löderup
Löderups församling
Lunds stift
Sandhammarvägen

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

För att skilja platsen från fyrarna på Bornholm och Christiansö bestämdes att Sandhammaren skulle ha två fristående fyrtorn. Såväl fasadritningarna som detaljritningarna till fyrarna uppgjordes av A. T. Gellerstedt, under ledning av Nils Gustaf von Heidenstam.
Två öppna pelartorn av järn, cirka 29 meter höga med linsapparater av andra ordningen, uppfördes år 1863.

KÄLLA: Sveriges fyrplatser en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Thunman, Dan. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping :Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0

År 1863 - 1863 Nybyggnad
År 1863 - 1863 Nybyggnad

Albert Theodor Gellerstedt (Arkitekt)