Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORLÄNGE DALSJÖ 9:51 - husnr 1, ORNÄS STATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ORNÄS STATION (akt.)

1876 - 1876

Dalarna
Borlänge
Dalarna
Stora Tuna
Stora Tuna församling
Västerås stift
Postvägen 12

Kommunikation - Stationshus

Historik

Inventeringsår 2018

Inga tillbyggnader eller förändringar har förändrat de
bevarade byggnadernas exteriörer i någon större omfattning. Det av Axel
Kumlien ritade stationshuset har en planlösning som i alla väsentliga delar är
bevarad. Detaljer av inredningen är också bevarade, till exempel den
tidstypiska inredningen i väntsalen. Stationshuset är ett välbevarat exempel
på de mindre stationshus som uppfördes i ett stort antal på de enskilda
bansträckorna. Denna stationstyp är idag sällsynt, då många liknande
stationer rivits, sålts eller förändrats.

År 1876 - 1876 Nybyggnad

Axel Kumlien (Arkitekt)