Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD KRONAN 10 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

121.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1873 - 1873

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Holm
Holms församling
Karlstads stift
Landsvägsgatan 61

Handel och bankväsende - Apotek

Handel och bankväsende - Affär och butik

Historik

Inventeringsår 2017

Byggnaden uppfördes 1873 och fungerade som apotekshus fram till 1927. Därefter blev det ett annex till
Wärdshuset på Dal med hotellrum fram till 1970-talet. Sedan dess har det varit antikaffär. Konstruktionen
utgörs av timmer och byggnaden präglades i sitt ursprungliga skick av profilsågade fasaddetaljer, så kallad
snickarglädje. Fasaden kläddes med eternitskivor under 1960-talet. Det före detta apotekshuset är således kraftigt exteriört förändrat. Byggnadens främsta kulturhistoriska värde ligger i
dess relativt höga ålder samt att det varit

År 1873 - 1873 Nybyggnad