Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM NORRMALM 5:3 - husnr 9006, CENTRALSTATIONEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
CENTRALSTATIONEN (akt.)

1867 - 1871

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Blekholmsterrassen 8

Kommunikation - Stationshus

Kommunikation - Stationshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den stora byggnaden öppnar sig åt Vasagatan med en entréhall med höga gjutjärnskolonner. Genom denna förs man in i stationshallen - ett ljust och väldigt rum - över detta spänner stora bågar i träkonstruktion. Vid 50-talets fasadrenovering har exteriörens livliga renässansdetaljering skövlats, men i volymfördelningen med mitt- och sidopaviljonger och i pilastrar och gavelkrön känner man den plastiska franskinfluerad palatsstrukturen.

Källa: Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredrik, Stockholms byggnader: en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm, Lund 1973. ISBN 91-518-0051-9

Stationshusets volymgruppering med markerat mittpar...

Läs mer i eget fönster

År 1867 - 1871 Nybyggnad

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Ändring - påbyggnad

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1925 - 1928 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av banhallen, södra paviljongen

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1927 - Okänt Ändring - tillbyggnad
Ångpannecentral vid Norra Bantorget.
År 1951 - Okänt Ändring - ombyggnad, exteriör
Fasadförenkling
År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av hallen.

Karl-Axel Bladh (Arkitekt)

År 1957 - 1961 Ändring - tillbyggnad

K. A. Bladh (Arkitekt)

År 2004 - 2005 Rivning - delvis riven
F.d. Ångpannecentral vid Norra Bantorget rivs.