Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM AGLAURUS 2 - husnr 1, BRANDKONTORET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRANDKONTORET (akt.)

1785 - 1785

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Västerlånggatan 4

Handel och bankväsende - Kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Stockholms stads brandförsäkringskontor, oftast benämnt endast som Brandkontoret, grundades år 1746 för att arbeta förebyggande mot eldsvådor och med brandbekämpning samt garantera Stockholms fastighetsägare ekonomisk kompensation vid eldsvåda. Tidigt kunde fastighetsägare teckna så kallade allframtidsförsäkring och byggnaden pryddes därefter med Brandkontorets symbol – Fågel Fenix. Symbolen är fortsatt en vanlig syn i Stockholm, särskilt i Gamla Stan.
Brandkontorets roll i Stockholms historia har ofta överstigit vad som idag betraktas som gängse för försäkringsbolag. Istället har bolaget haft en semiformell roll i formandet av de...

Läs mer i eget fönster

År 1785 - 1785 Nybyggnad
Enligt byggnadsminnesförklaring, 2022-06-16.