Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL RÖKLAND 1:26 - husnr 3, ALNÖ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4085-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALNÖ GAMLA KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1200 - 1299

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Alnö
Alnö församling
Härnösands stift
Alnövägen 85A

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Alnö gamla kyrka är en medeltida kyrka i sten uppförd under romansk tid. Kyrkan är enskeppig med lägre och smalare rakslutet kor. Sakristia i nordost och vapenhus i sydväst, båda tillbyggda under 1400-talet. Grundplanen är mycket oregelbunden. Dess orientering är inte fullt öst-västlig, troligen p g a markens lutning. Vapenhuset sluter till kyrkan utan förband. Sydportalen är avsmalnande uppåt.

Kyrkan är uppförd av gråsten med sk skalmurar. I valven, valvpilastrarna, fönster- och dörr-omfattningarna finns tegel, mått 25x14,5 cm, med obetydliga variationer. Ytterväggarna är omputsade i vitt vid restaurering 2003. Detta gäller doc...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Alnö gamla kyrka är en medeltida kyrka i sten uppförd under romansk tid.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1778 - 1778 Nybyggnad - Vapenhus