Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 341 Ny sökning Tillbaka till sökning

SF2007_0026_04.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1800 - 1899

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Spånga-Kista församling
Stockholms stift
Granby 1

Registrerade utan huvudgrupp - Uthus

Registrerade utan huvudgrupp - Uthus

Historik

Inventeringsår 2007

Uthuset på Granby gårdstomts nordvästra del finns markerad på militärkartan från 1908-09, och av utförande att döma är huset sannolikt uppfört före 1850. Uthuset har tidigare fungerat som hönshus respektive vedbod och svinhus. Vid något tillfälle efter 1970 har byggnaden fått korrugerat plåttak lagt ovanpå det gamla spåntaket. Det tegeltak som 1971 låg ovanpå spåntaket togs vid detta tillfälle bort.

Källor:
Stockholms Stadsmusei arkiv; Järvafältet
Stockholms Stadsmusei arkiv: Torp och gårdar
Utredning beträffande Järvagårdarna, Kjell Abramson arkitektkontor AB, Kjell Abramson, Lars Englund, 1971

År 1800 - 1899 Nybyggnad
Korrugerat plåttak ovanpå det gamla.
År 1970 - 1979 Underhåll - exteriör