Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM BJÖRNEN OCH LOEN 1 - husnr 9021 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0048-17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1977 - 1982

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Herkulesgatan 24

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Restaurang

År 1977 - 1982 Nybyggnad
I samband med nybygget gjordes utvändig och interiör upprustning av Adelcrantzka palatset och byggnaden inkomponerades i den nya byggnaden funktionellt. Enligt anmälningshandlingar och Arkitektur 1982/10 disponerades våningsplanen: Källarvåning: far, 16 bilplatser, 165 cykelplatser, 2 platser för sopbilar, lastkaj, truckladdning, sopcontainer, tvättlokal, säkerhetsavdelning, ledningskulvert, postexpedition. Souterrängvåning: matsal med kök/grill, matrum, rökrum, motionslokal, squashhall, bastu, butiksförråd. Bottenvåning-6 tr: cellkontor längs ytterväggarna och i den mörka kärnan funktionsutrymmen sammanträdesrum, förråd och arkiv. Bottenvåning: även kopiering, möbelförråd, blankettförråd, fastighetsvaktmästare, motionshall, faktor och tryckeri med bindnings- häftnings- och limningsrum. Budcentral, butiker. Vaktlokal. Entré. 1 tr: även telefonistlokal, budcentrals övre del, butikers övre del, entréhalls övre del, omklädningsrum. 2-4 tr: även reception, läsrum, pausrum 5 tr: även fläktrum 6 tr: fläkt- och hissmaskinrum.

Ahlgren Olsson Silow, Arkitekter SAR (Arkitektkontor)

Arne Johnson Ingenjörsbyrå AB (Konstruktör)

Britt-Inger Persson (Konstnär)

Byggnadsstyrelsen (Byggherre)

Elna Hansson (Konstnär)

Hans-Göran Andersson (Arkitekt)

Konsortiet Departementsbyggarna (Byggmästare)

Magnus Ahlgren (Arkitekt)

Magnus Persson (Konstnär)

Ulla Schumacher-Percy (Konstnär)

År 1991 - 1996 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad med vaktlokal vid infart vid Herkulesgatan.

Svante Tengbom (Arkitekt)

Tengbom Arkitekter (Arkitektkontor)

År 1991 - 1992 Ändring - ombyggnad
Delning av butikslokal och byggande av entresolplan i den ena.

Cullberg Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Stefan Rupert (Arkitekt)

År 1994 - 2001 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny fasad på terrass mot gård. Fyra nya fönster mot Herkulesgatan. Överbyggnad av del av gård.

Thafvelin Berndtsson Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)