Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KRISTINEHAMN ÖLME KYRKBY 2:3 - husnr 2, ÖLME KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 358.12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖLME KYRKA (akt.)

1787 - 1788

1787 - 1788

Värmland
Kristinehamn
Värmland
Ölme
Ölme församling
Karlstads stift
Ölme kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003: År 1785 gavs byggmästare Gustaf Westman, Skövde i uppdrag att rita och uppföra en ny kyrka. Ett nytt rektangulärt långhus med runda hörn tillfogades det äldre kyrktornet. Invigning skedde den 19 oktober 1788 och förrättades av kyrkoherden i Ölme, biskop Herman Schröderheim. Altartavlan skänktes till kyrkan 1798 av "presidenten och kommendören" vid Lundsholms säteri; Christoffer von Numers.
Altaruppsatsen skänktes till kyrkan av biskopinnan Johanna Schröderheim.

Delar av tornets träkonstruktion rasade samman 1824. Därefter restes ett nytt torn med lanternin och spira av byggmästare Petter Husberg...

Läs mer i eget fönster

År 1787 - 1788 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Gustaf Westman (Byggmästare)

År 1787 - 1788 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Westman (Byggmästare)

År 1787 - 1788 Nybyggnad
År 1787 - 1788 Nybyggnad - Torn

Gustaf Westman (Byggmästare)

År 1788 - 1788 Invigning
invigning skedde den 19 oktober av biskop Herman Schröderheim.
År 1798 - 1798 Fast inredning - altaruppsats
Altartavlan skänktes till kyrkan av Christoffer von Numers vid Lundsholms säteri.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1850 - 1850 Fast inredning - orgel
Orgelfasaden ritades av arkitekt Ludvig Hedin och orgeln byggdes av orgelbyggare Setterqvist, Hallsberg.

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1870 - 1880 Underhåll - målningsarbete, interiör
Nya öppna bänkar insattes, väggarna målades i sandstensfärg med vita taklister och träinredningen målades i ekimitation. Altartavlan flyttades till norra väggen medan en gipskopia av Thorwaldsens Kristus sattes som altarprydnad framför ett nyupptaget fönster på östra väggen.
År 1870 - 1879 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna målades i sandstensfärg, taklisten målades vit och träinredning målades i ekimitation. Ny bänkinredning med öppna bänkar.
År 1877 - 1877 Fast inredning - predikstol
Den befintliga predikstolen målades med bibliska motiv av konstnären FJ Boström.
År 1915 - 1915 Fast inredning - glasmålning
Korfönstret som upptagits på 1870-talet mitt i koret försågs med glasmålningar. Enligt uppgift utförda av Neuman & Vogels glasmåleri, Stockholm.

Stockholms Glasmåleri (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1924 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
I mitten av 1920-talet skedde arbeten efter program av arkitekten Bror Almqvist. Då flyttades altartavlan tillbaka till sin plats i koret och dess omfattning kompletterades efter ritning av arkitekten. Fönstermålningen flyttades till norra korfönstret och det södra försågs med målningar 1926. Fram till 1920-talet användes ett rum under läktaren i den sydvästra delen av kyrkan till sakristia. Denna ersattes då av en ny sakristia på norra sidan koret.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Fast inredning - glasmålning
Ett målat fönster sattes i det södra korfönstret. Samtidigt flyttades det östra korfönstret till norra sidan.

Hugo Schultz (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1926 - 1926 Fast inredning - glasmålning
Det södra korfönstret utfördes av H Schultz, Kristinehamn.

Hugo Schultz (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1927 - 1927 Nybyggnad - Sakristia

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1974 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv lades i hela kyrkan, ny bänkinredning ersatte de öppna bänkarna och omfattande målningsarbeten av kyrkans inre och dess inventarier genomfördes. En inbyggnad under orgelläktaren gjordes med brudkammare och toaletter.

Lars-Erik Havstad (Arkitekt)

År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggdes om.
År 1978 - 1978 Underhåll - golv
Röta upptäcktes i golvet, ett nytt undergolv av cement göts och hela golvet lades åter om.
År 1999 - 1999 Underhåll - fönster
Det södra korfönstret renoverades.
År 2003 - 2003 Underhåll
Korset på tornet förgylldes.
År 2003 - 2004 Konservatorsarbeten
Konservering mässhakar, en svart och en vit.

Västergötlands Museum (Konservator)

År 2011 - 2011 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2017 - 2017 Underhåll - Omputsning, exteriör
Renovering av putsfasad.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Balkstens byggnadsvård (Konsult)

Mellansvenska Fasad AB (Firma)