Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄNERSBORG RÖSEBO 1:12 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

rösebo.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1930 - 1930

Västra Götaland
Vänersborg
Dalsland
Frändefors
Frändefors församling
Karlstads stift
Rösebo 504

Religionsutövning - Frikyrka / bönehus /missionshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår 2015

Församlingen bildades 1930 av åtta personer. Tidigare hade det förekommit bönemöten i
hemmen och i ordenshuset. En tomt avstyckades från gården Rösebo och ett missionshus uppfördes 1930. Verksamheten i missionshuset var livlig fram till 1960-talet varefter den avtog, och 1980 övertogs huset
av Frändefors Missionsförsamling. 1987 såldes huset till grannarna.

År 1930 - 1930 Nybyggnad