Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSTAHAMMAR SÄBY PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1B, KLOCKSTAPEL Ny sökning Tillbaka till sökning

säby5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLOCKSTAPEL (akt.)

1300 - 1699

Västmanland
Hallstahammar
Västmanland
Säby
Hallstahammar-Kolbäcks församling
Västerås stift
Säby kyrka

Religionsutövning - Klockstapel - Öppen

Religionsutövning - Klockstapel - Inklädd

Religionsutövning - Bårhus

Religionsutövning - Klockstapel - Inklädd

Historik

Inventeringsår 2005

Platsens första kyrka kan ha blivit byggd på 1100-talet, att döma av den bevarade dopfunten och de tidigare portaler som konstaterats i kyrkans murverk. Den befintliga kyrkan med sakristia uppfördes runt 1300. När klockstapeln byggdes är oklart men första gången den omnämns är när den reparerades på 1600-talet. Från början var den en öppen konstruktion och den finns avbildad av Olof Grau från mitten av 1700-talet. Klockstapeln fick vid ombyggnad 1831 dagens karakteristiska, mer kompakta utseende, genom att panelklädda, tjärade sidopartier uppfördes. Även den bärande konstruktionen nybyggdes till stor del.


Källor och littera...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1699 Nybyggnad
Det är oklart när den första klockstapeln anlades. Kyrkan anlades under 1300-talet och första gången klocktornet omnämns är det i samband med reparation av den på 1600-talet.
År 1668 - Okänt Underhåll
Klockstapeln reparerades. Källa: ATA: Ihrfors, s 925
År 1727 - 1730 Underhåll
Klockstapelns nedsjunkna grundmur förbättrades Klockstapeln fick nya bärande stolpar Källa: VS: E IV a: 84a, redogörelse 8/9 1730
År 1807 - Okänt Underhåll
Klockstapeln rustades upp och ett bårhus inrymdes där Källa: VS: E IV a: 84b, inventering 22/5 1810
År 1831 - Okänt Ändring - ombyggnad, exteriör
Klockstapeln rustades upp och byggdes om. Nytt tak med förbättrade takstolar gjordes, nya sido- och strävbjälkar insattes och hela stapelns tak och sidor kläddes med bräder. Källa: VS: E IV b; 110, visitation 1855
År 1852 - Okänt Underhåll
Kyrkans tak och klockstapeln ströks med tjära och stenkolsolja Källa: VS: E IV b; 110, visitation 1855
År 1853 - Okänt Underhåll
Kyrkans tak och klockstapelns södra och västra sidor ströks med tjära och blyerts Källa: VS: E IV b; 110, visitation 1855