Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖLNDAL FÄSSBERG 1:54 - husnr 2, FÄSSBERGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1133.25

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÄSSBERGS KAPELL (akt.)

1936 - 1936

1936 - Okänt

1978 - 1978

Västra Götaland
Mölndal
Västergötland
Mölndal
Fässbergs församling
Göteborgs stift
Stubbåkersgatan 22

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 1995

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

FÄSSBERGS KAPELL invigdes samma år som Kikås nya gravkapell (även det inom Mölndals/Fässbergs församling). De var byggda i samma enkla, funktionalistsiska stil med vitputsade väggar, långsmala men sparsamt utplacerade fönster som gav byggnaderna en tydlig murverkan. Flackt sluttande sadeltak, okänt takmaterial, det kan ha varit detsamma som på Kikås - skiffer. Idag ser kapellet helt annorlunda ut; 1978 gjordes ett flertal om- och tillbyggnader exteriört. Kapellet byggdes till med en vinkelbyggnad, de flesta dörrar och fönster byttes ut, förmodligen lades nytt takmaterial på (pap...

Läs mer i eget fönster

År 1936 - 1936 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kapellet uppfördes.

Ville Berglund (Arkitekt)

Mölndals museum (Arkiv)

År 1936 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1978 - 1978 Ändring - tillbyggnad
Kapellet byggdes till i vinkel med läktare, förrådsutrymmen, kontor, sakristia, blomsterrum mm. Kapellets "portik" byggdes också till.

Claes Laurent (Arkitekt)

BN´s arkiv, Mölndals kommun (Arkiv)

År 1978 - 1978 Nybyggnad
Klockstapeln uppförd

Claes Laurent (Arkitekt)

BN´s arkiv, Mölndals kommun (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring - tillbyggnad
Ekonomibyggnaderna (ej kapellet) byggdes till

Einar Andreasson (Arkitekt)

BN´s arkiv, Mölndals kommun (Arkiv)