Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NORDSTADEN 16:2 - husnr 2, GÖTEBORGS STADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

8223_LR_20071012 011

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÖTEBORGS STADSHUS (akt.)

1750 - 1759

1750 - 1750

1750 - 1759

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Gustaf Adolfs torg 4

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Polishus

Offentlig förvaltning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden uppfördes efter det gamla stadshusets brand på 1750-talet. Ritningarna gjordes av stadsarkitekten B W Carlberg. Byggnaden mot Gustav Adolfs torg var ursprungligen i tre våningar med brant valmat tak. Sin nuvarande empirekaraktär erhöll den vid en år 1824 företagen ombyggnad, ledd av stadsarkitekt J Hagberg. Härvid tillkom attikavåningen och den utbyggda portiken i bottenvåningen. Längan mot Postgatan är i två våningar med brant sadeltak. Den har använts som magasin men ombyggdes 1975 till sammanträdes- och möteslokal.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 69...

Läs mer i eget fönster

År 1750 - 1759 Nybyggnad
Ombyggnader med moderna konstor i huvudbyggnaden och östra gårdsflygeln för stadskansliet. En passage till Börshuset togs upp.

Bengt Wilhelm Carlberg (Arkitekt)

År 1750 - 1750 Nybyggnad
År 1750 - 1759 Nybyggnad
År 1824 - 1824 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sin nuvarande empirekaraktär erhöll den vid en år 1824 företagen ombyggnad, ledd av stadsarkitekt J Hagberg. Härvid tillkom attikavåningen och den utbyggda portiken i bottenvåningen.

J Hagberg (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/Göteborgs stadsmuseum. Kungälv 2003 (Arkiv)

År 1975 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad i utrymen mot Posrgatan. Det gamla "brandhuset" i västra längan restaurerades för att användas som utställningshall

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/Göteborgs stadsmuseum. Kungälv 2003 (Arkiv)