Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING SJUKVÅRDAREN 13 - husnr 2, SANKT ANNA SJUKHUS (HOSPITALET) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT ANNA SJUKHUS (HOSPITALET) (akt.)

1799 - 1799

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Nyköping
Nyköpings församling
Strängnäs stift
Forsgränd 11

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

S:t Anne sjukhus stod klart år 1799 efter ritningar av Olof Tempelman (1745-1816). Byggnaden har ett klassicistiskt formspråk och ligger väl synlig i fonden av Hospitalsgatan.
Byggnaden, vars fasader 1935 skyddades som statligt byggnadsminnesmärke, övertogs 1973 av Nyköpings kommun. 1992 förklarades byggnaden som enskilt byggnadsminne.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 1992-03-05, Dnr 221-965-88.

År 1799 - 1799 Nybyggnad

Olof Tempelman (Arkitekt)