Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA ALBOGA 4:1 - husnr 1, ALBOGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_026:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALBOGA KYRKA (akt.)

1894 - 1895

1896 - 1896

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Alboga
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Alboga kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2004

Alboga kyrka byggdes 1895 men redan 1891 tog planerna på en ny kyrka form. En ritning utfördes av byggmästare C. Johansson från Långared. Olika platser föreslogs och frågan avgjordes inte slutligt förrän 1893 vilket innebar att kyrkan skulle byggas på den gamla kyrkkullen. Motiven till detta var bland annat att om kyrkan byggdes på annan plats skulle den ändå domineras av den gamla kyrkkullen och kyrkogården kunde ännu användas och utvidgas åt söder. Den nya kyrkan uppfördes något nordväst om den gamla, ett område där man klagat på att vatten blev stående i gravarna. Det kom också att bli fuktproblem i byggnaden. Arkitekt Folke Zett...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1992

Alboga kyrka byggdes 1895 men redan 1891 tog planerna på en ny kyrka form. En ritning utfördes av byggmästare C. Johansson från Långared. Olika platser föreslogs och frågan avgjordes inte slutligt förrän 1893 vilket innebar att kyrkan skulle byggas på den gamla kyrkkullen. Motiven till detta var bland annat att om kyrkan byggdes på annan plats skulle den ändå domineras av den gamla kyrkkullen och kyrkogården kunde ännu användas och utvidgas åt söder. Den nya kyrkan uppfördes något nordväst om den gamla, ett område där man klagat på att vatten blev stående i gravarna. Det kom också att bli fuktproblem i byggnaden. Arkitekt Folke Zett...

År 1180 - 1210 Specifika inventarier - dopfunt

Mäster Andreas skola (Konstnär - Bildhuggare)

År 1894 - 1895 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

C Johansson (Byggmästare)

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1895 - 1895 Specifika inventarier - kyrkklocka

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1896 - 1896 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia
År 1896 - 1896 Invigning
År 1912 - 1912 Underhåll - stomme
Rötat trä i tornet byts ut.
År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1920 - 1924 Underhåll - stomme
Borttagning av cementfogar p.g.a. fuktskador.
År 1920 - 1924 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarnas oljefärg ersätts av kalkfärg.

Carl Otto Hallström (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Fast inredning - orgel
Pneumatiskt orgelverk.

Harald Lindegren (Orgelbyggare)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning, klockringing och orgelfläkt.

AB Lindström & Sjöberg (Konstruktör)

År 1956 - 1957 Fast inredning - glasmålning
Det ursprungliga korset på altaret ersätts av ett nytt korfönster med målning.

Einar Forseth (Konstnär)

År 1956 - 1957 Underhåll - målningsarbete, interiör
Total inre ommålning. Väggar målas med emulsionsfärg.

Olle Hellström (Konservator)

År 1967 - 1968 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad. Sannolikt nya golv. Ny inredning i sakristian tycks även tillkomma nu.

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör
Lagning av puts på gesimser. Borttagning av dess organiska färg. Omfogning av murverk. Reparation av tornspira. Målning av korets plåttak.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Underhåll - målningsarbete
Målning av exteriöra snickerier. Total inre ommålning. Ny bröstpanel.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 2019 - 2019 Underhåll - exteriör
Omläggning av tegeltak på norra takfallet på långhuset, omfogning mellan granitblock på södra långhusfasaden och tornet. Målning av fönster mot söder samt ny ytdränering längs sakristians nordfasad

Puts & Tegel Örebro (Firma)

Rydlers bygg AB (Firma)

År 2019 - 2019 Underhåll - Omputsning, interiör
Putslagning i kor och i vapenhus och tornrum.

Puts & tegel AB, Örebro (Firma)

År 2020 - 2020 Underhåll - fönster
Renovering av samtliga fönster på kyrkan.

Herrljunga måleri (Firma)