Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOTKYRKA ERIKSBERG 2:9 - husnr 2, BOTKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3602-020.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOTKYRKA KYRKA (akt.)

1176 - 1176

1176 - 1176

Stockholm
Botkyrka
Södermanland
Botkyrka
Botkyrka församling
Stockholms stift
Sankt Botvids väg 27

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Botkyrka socken, belägen på norra Södertörn, gränsar i norr till Mälaren, i öster till Huddinge, i sydost till Västerhaninge, i söder och sydväst till Grödinge och i väster till Salem. Området Norra Botkyrka är beläget i en av Sörmlands rikaste bronsåldersbygder med rösen som karakteristiska inslag. Det finns fynd och lämningar efter kontinuerlig bosättning från stenålder till vår tid. Strax norr om kyrkan på Aspberget och Albyberget har ett flertal stora bronsåldersrösen med gravgåvor undersökts. Alla runstenar i Botkyrka är från 1000-talet.

Kyrkan är belägen i en sänka mellan höga åsar. Marken har tidigare hört till Hammarby, S...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad - Sakristia
Kyrkan förlängs österut efter rivning av ett äldre kor. Sakristian och medeltid vapenhuset sannolikt samtida.
År 1100 - 1550 Nybyggnad - Korparti
Kyrkan förlängs österut efter rivning av ett äldre kor. Sakristian och medeltid vapenhuset sannolikt samtida.
År 1100 - 1550 Nybyggnad - Vapenhus
Kyrkan förlängs österut efter rivning av ett äldre kor. Sakristian och medeltid vapenhuset sannolikt samtida.
År 1100 - 2001 Ändring
För övriga ändringar, tillbyggnader, ombyggnationer och övriga händelser i kyrkans historia från medeltid till 2001 hänvisas till bifogad PDF-fil med händelselista.

Alfred Nilsson (Konservator)

Bergholz, Stockholm (Klockgjuteri)

Britt-Marie J Glyssbo (Konstnär)

Carl Christoffer Gjörwell (Arkitekt)

Carl Claes Piper (Byggherre)

Einar Forseth (Konstnär)

Erik Fant (Arkitekt)

Erik Lundberg (Arkitekt)

Göran Pauli (Arkitekt)

Jan de Molders (Konstnär - Bildhuggare)

Kemper & Sohn (Orgelbyggeri)

Magnus Ladulås (Byggherre)

Märta Måås-Fjetterströms verkstad (Firma)

Nye Orgelbyggerier (Orgelbyggeri)

Sven, X:et Erixon (Konstnär)

Åkerman och Lunds Nya orgelfabrik (Orgelbyggeri)

Botkyrka Kyrka, Kyrkokarakterisering av Stockholms stift (Publikation)

År 1176 - 1176 Nybyggnad
Långhus.
År 1176 - 1176 Nybyggnad
Kyrkan invigs enligt Botvidslegenden av Sveriges förste ärkebiskop, Stefan i Uppsala, och biskop Vilhelm i Strängnäs.
År 1180 - 1249 Nybyggnad - Torn
År 1180 - 1249 Nybyggnad - Torn
Torn uppförs. Saknar förband med långhusets västgavel.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Vapenhus
År 1330 - 1369 Nybyggnad - Korparti
År 1330 - 1369 Nybyggnad - Sakristia
År 1330 - 1369 Ändring - tillbyggnad
Långhus