Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BÅSTAD SLÄTTARÖD 11:7 - husnr 7, KLINTAHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Del av Klintahuset fr öster, .JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLINTAHUSET (akt.)

1836 - 1836

Skåne
Båstad
Skåne
Västra Karup
Västra Karup-Hovs församling
Lunds stift
Bäckebrovägen 46

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Klintahuset kan för första gången påvisas på en karta till laga skifte för Slättaröds by från år 1836. Huset är placerat på den nedre delen av utmarken, strandmalen, som avgränsades vid storskiftet 1818. Området benämns Klintalyckan. Från cirka 1875 fram till 1914 bodde Karl Christiansson (Klinta-Kalen) med sin hustru Elsa och sonen Edvard i huset. Familjen arrenderade ett styck mark för odling och bete. Huset och marken övertogs 1915 av Johan Johansson (Båda-Johan, 1890-1979). Tillsammans med sin hustru Elin (1890-1938),dottern Anna (1911 -2004) och deras döttrar tvillingarna Effie (1914-1962) och Edit (som förolyckades som baby) b...

Läs mer i eget fönster

År 1836 - 1836 Nybyggnad
Klintahuset kan för första gången påvisas på en karta till laga skifte för Slättaröds by från år 1836.