Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HAMMARÖ VÄSTRA HOVLANDA 1:9 - husnr 1, HAMMERÖ SKAGE F.D. FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

Hammerö Skage.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMMERÖ SKAGE F.D. FYR (akt.)

1872 - Okänt

Värmland
Hammarö
Värmland
Hammarö
Hammarö församling
Karlstads stift
Bränneholme 139

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Hamnfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Hamnfyr

Historik

Inventeringsår 1998

Vid sydspetsen av Hammarö kom den lilla fyrplatsen Hammarö Skage att anläggas ute på Storholmen år 1872. Fyren har ofta kommit att kallas för Skagens fyr, eftersom Skagen är namnet på trakten in mot ön. Fyr vaktarbostället hade ett ensligt läge ute på udden. Till närmaste bebyggelse vid Takene inne på Hammarö fanns bara gångstig. Fyrplatsens läge mot Värmlandssjön var mycket öppet och utsatt och vid högvatten och storm skummade vattnet upp mot fyren. Fyren hade fotogenbelysning med spegelapparat. I januari 1932 blev fyren nersläckt och har sedan dess fungerat som sjömärke.

Intresseföreningen Fyrtornet äger och vårdar fyr vaktarbo...

Läs mer i eget fönster

År 1872 - Okänt Nybyggnad
År 1932 - Okänt Tagen ur bruk