Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIERP BJÖRN 1:1 - husnr 2, BJÖRNS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

56.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÖRNS FYR (akt.)

1858 - 1859

Uppsala
Tierp
Uppland
Hållnäs
Hållnäs-Österlövsta församling
Uppsala stift
Björns fyr 106

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår 2000

Under riksdagen 1856-1858 inkom flera motioner om fyrar och då bland annat på Björnklippan. Riksdagen beslutade att en fyr skulle uppföras och Förvaltningen för sjöärendena fick i uppdrag att inkomma med ritningar och kostnadsförslag, vilka snabbt godkändes. Fyrplatsen projekterades av fyringenjören C. F. Carlsson under ledning av överfyringenjör Gustav von Heidenstam.

På platsen uppfördes ett kombinerat fyr- och bostadshus med en lanternin på taket innehållande en siderallampa. För attt undvika sammanblandning med de närbelägna fyrplatserna Eggegrund och Örskär byggdes även ett fristående fyrtorn av trä, cirka 8,5 meter högt, oc...

Läs mer i eget fönster

År 1858 - 1859 Nybyggnad
År 1889 - 1890 Ändring
År 1919 - Okänt Ändring
År 1955 - 1956 Ändring