Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOTENÄS VÄGGA SKÄRGÅRD 1:1 - husnr 9004, SÄLÖ, FLÄCK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄLÖ, FLÄCK (akt.)

1909 - Okänt

Västra Götaland
Sotenäs
Bohuslän
Askum
Södra Sotenäs församling
Göteborgs stift

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fläck/märke

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fläck/märke

Historik

Inventeringsår 2003

År 1730 uppfördes på Sälö i Bohuslän en 72 fot hög åttasidig båk av trä som tjänade som rättelse för inseglingen mot Kungshamn. Redan 1750 berättar ett brev att båken behövde byggas om och att den borde uppföras av sten. Båken av sten kom dock aldrig att uppföras. Att en okmyggnad livligt diskuterades visar dock det faktum att inte mindre än tre olika förslag till ny båk på Sälö återfinns på odaterade ritningar i Riksarkivet. Störst problem var båkens utseende. Likheten med Vinga båk kunde, trots avståndet dem emellan, leda till missförstånd. Detta visar också på att det på denna tid inte var helt enkelt för en skeppare att i dåligt...

Läs mer i eget fönster

År 1909 - Okänt Nybyggnad