Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG ÄLVSBORG 855:752 - husnr 9003, NYA ÄLVSBORGS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NYA ÄLVSBORGS FYR (inakt.)

1859 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Älvsborgs församling
Göteborgs stift

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Försvarsväsende - Fästning

Kommunikation - Ej i bruk

Historik

Inventeringsår 2000

I inloppet till Göteborg lät Göteborgs stad år 1859 uppföra en ledfyr på Nya Älvsborgs fästnings södra bastion. Fyren bestod av ett mindre trätorn, vars belysning syftade till att ange läget av grundet Skalkorgarna. År 1872 skärmades fyren så att en röd sektor erhölls mot Skalkorgarna (den första sektorfyren i Sverige). Fyren släcktes och revs i samband med att en ny ledfyr uppfördes på Knippelholmen och två fyrar vid Carnegieska bruket år 1880.

År 1859 - Okänt Nybyggnad
År 1880 - Okänt Tagen ur bruk
År 1880 - Okänt Rivning