Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO EKEBERG 1:7 - husnr 2, LILLKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3. exteriör, norra fasaden.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LILLKYRKA KYRKA (akt.)

1100 - 1225

Örebro
Örebro
Närke
Lillkyrka
Glanshammars församling
Strängnäs stift
Lillkyrka 226

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1225 Nybyggnad
En liten kyrka uppfördes med smalare kor i öster och torn i väster.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt med uttömningshål och rundbågsfris på cuppan samt repstavsornering och tre skulpterade ansikten på foten. I dag, en senare koplettarad fot av ekebergsmarmor.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1350 - 1549 Ändring - tillbyggnad
Troligtvis byggdes koret ut och blev lika brett som långhuset.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1350 - 1549 Valvslagning
Långhuset fick valv.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1637 - 1638 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan breddas åt söder och blev tvåskeppig.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1637 - 1638 Valvslagning
Tre fristående pelare bar upp sammanlagt åtta valv.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1637 - 1638 Äldre kulturhistorisk inventering
Gravtumba av sandsten över riksrådet Abraham Leijonhufvud på Ekeberg placerades i det dåvarande korets södra del.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1638 - 1638 Fast inredning - predikstol
En predikstol av ek med beslagsornamentik och intarsia med Kristus och de fyra evangelisterna på fyllningarna skänktes till kyrkan av Carl Bonde.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1670 - 1679 Fast inredning - orgel
Kyrkan försågs med en orgel

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1671 - 1671 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt med högt smalt skaft, liten cuppa och fot. Skänkt av Margareta Svensdotter

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1694 - 1697 Underhåll - takomläggning
Taken lagades

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1730 - 1730 Fast inredning - läktare
Läktare uppfördes i norr och söder

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1741 - 1741 Underhåll - takomläggning
Taket lagades och lades om

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1747 - 1747 Underhåll - exteriör
Taket rödfärgades

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1781 - 1781 Ändring - ombyggnad
Kyrkan fick sin nuvarande storlek, kyrkan förlängdes både åt öster och väster. Fasaderna målades rosa, brutet tak belagt med spån, kor med halvrund korutsprång, ny sakristia i nordost. Invändigt revs valven och ersattes med ett putsat tunnvälvt spegelvalv. Kyrkorummet fick till övervägande del ny inredning.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1781 - 1781 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan fick sin nuvarande storlek, kyrkan förlängdes både åt öster och väster.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1781 - 1781 Valvslagning
Invändigt revs valven och ersattes med ett putsat tunnvälvt spegelvalv.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1829 - 1829 Nybyggnad - Torn
Tornet med barockhuv uppfördes. Klockstapeln revs.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1829 - 1829 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna vitmålades

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1863 - 1863 Underhåll - takomläggning
Taket omlades med skiffer från Hällans skifferbruk i Dalsland. Tidigare spån.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1893 - 1893 Fast inredning - orgel
Ny orgel

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1915 - 1915 Ändring - restaurering
Bänkinredningen förnyades men utformades i likhet med befintlig, vissa delar bibehölls. Nytt trägolv under bänkkvarteren. Nytt kalkstensgolv framme i koret. Det halvrunda koret och fönsteromfattningarna dekormålades i jugendstil. Nya innanfönster. Pelarna under orgelläktaren inkläddes med trä. Renovering av predikstol m fl inventarier samt omläggning av värmesystemet.

Albert Jonsson (Arkitekt)

Bror Drake av Hagelsrum (Konstnär - Dekormålare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1915 - 1916 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen förnyades men utformades i likhet med befintlig, vissa delar bibehölls.

Albert Jonsson (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1915 - 1916 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv under bänkkvarteren. Nytt kalkstensgolv framme i koret.

Albert Jonsson (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1915 - 1916 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Det halvrunda koret och fönsteromfattningarna dekormålades i jugendstil.

Albert Jonsson (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1915 - 1916 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1915 - 1916 Konservatorsarbeten
Renovering av predikstol m fl inventarier

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1915 - 1916 Teknisk installation - värme
Omläggning av värmesystemet

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1950 - 1960 Underhåll - Omputsning, exteriör
Lagning av puts. Avfärgning av fasaderna.

Rolf Bergh (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

Till hembygden 1960 (Publikation)

År 1950 - 1960 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket har ”bättrats på”. Tornets kors fick ny förgyllning.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

Till hembygden 1960 (Publikation)

År 1950 - 1960 Fast inredning - altare
Nytt altare av Ekebergsmarmor, altarringen flyttas fram.

Rolf Bergh (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

Till hembygden 1960 (Publikation)

År 1950 - 1960 Ändring - ombyggnad, interiör
Skåp under läktaren tillkom. Vapenhusets tak höjdes och läktartrappen flyttades längre in i kyrkorummet

Rolf Bergh (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

Till hembygden 1960 (Publikation)

År 1950 - 1960 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster i absiden med antikglas. Nya fönsterbågar i kyrkorummet och sakristian.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

Till hembygden 1960 (Publikation)

År 1950 - 1960 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av interiören.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

Till hembygden 1960 (Publikation)

År 1950 - 1960 Underhåll - interiör
Renovering av sakristia.

Rolf Bergh (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

Till hembygden 1960 (Publikation)

År 1950 - 1960 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på bl.a. läktarbarriär, altarring, dörr till sakristia, nummertavlor, en dopfunt.

Helge Christensson (Konservator)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

Till hembygden 1960 (Publikation)

År 1959 - 1960 Teknisk installation - värme
Kaminer och skorstensstockar revs. Elektrisk värme installeras.

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1959 - 1960 Underhåll - golv
Golven lagades och ersattes delvis med helt nya i kor, absid, bakom bänkkvarteren och under läktaren.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1959 - 1960 Underhåll - exteriör
Omfattningarna av kalksten runt portalerna knackades fram. Ny sockel av kalksten insattes vid de murade pelarna i väster samt längs väggarna.

Lillkyrka och Götlunda kyrkor: Glanshammars härad, Närke band 1:5 (Publikation)

År 1960 - 1960 Konservatorsarbeten
Dekormåleriet i koret rengjordes och konserverades.

Till hembygden 1960 (Publikation)

År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel
Orgeln om och tillbyggdes med 13 stämmor. Firmans och troligen Sveriges sista orgel med rörpneumatiskt system.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

E.A. Setterquist & son, Örebro: fyra generationer orgelbyggare i Örebro och deras verksamhet (Publikation)

År 1982 - 1982 Underhåll - takomläggning
Tornets svartmålade svartplåt ersattes med kopparplåt.

Hans I Eriksson arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1982 - 1983 Fast inredning - läktare
Läktarbarriärens räcke höjdes.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1989 - 1989 Underhåll - fönster
Renovering av ytterfönster

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket lades om.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - exteriör
Plåtarbeten, nya hängrännor och stuprör uppsattes vid korabsiden

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - fönster
Fönstren renoverades, samtliga fönster målades, putslagningar

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)