Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM PYTSEN 1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG008786.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1962 - 1969

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Nybohovsbacken 57A, Nybohovsbacken 57, Nybohovsbacken 59

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

År 1960 - 1968 Ändring
Två provisoriska skolpaviljonger, väster om nuvarande skola

AB Wallit (Arkitektkontor)

Stockholms Skoldirektion (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1962 - 1969 Nybyggnad

Ahlgren Olsson Silow Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Stockholms Skoldirektion (Byggherre)

Sven Silow (Arkitekt)

Walter Bauer (Trädgårdsarkitekt)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1974 - 1979 Ändring
Skolgårdsupprustning m diverse lek utrustning osv. En ny dörr i fasad till skola.

Stockholms Skoldirektion (Arkitektkontor)

Walter Bauer (Trädgårdsarkitekt)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1990 - 1993 Ändring
Två brandtrappor.

Grafit Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1998 - 1998 Ändring
Tillbyggnad med skärmtak samt smärre fasadändringar, ny entrédörr samt fönster i fasad mot norr.

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1998 - 2001 Ändring
Rivning av två skolpaviljonger.

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 2000 - 2005 Ändring
Tillbyggnad med sadeltak över fläktrum, fasadändringar

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)